Warunki przewozu i dostawy

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem, aw razie pytań pod adresem hello@replique.pl lub pod numerem telefonu +40728 849 018 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

1. ZAMÓWIENIE

Na Replique.pl możliwe jest składanie zamówień bez zakładania konta. Niemniej jednak, dla użytkowników posiadających konto na Replique.ro przewidziane są dodatkowe korzyści.

Proces składania zamówienia odbywa się za pośrednictwem naszego systemu zamówień, poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Wszystkie złożone zamówienia wtmagają naszej akceptacji, którą potwierdzamy, wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki produktu („Potwierdzenie wysyłki”). Złożenie zamówienia oznacza, że Klient potwierdza poprawność, kompletność i zgodność z prawdą wszelkich danych podanych przez niego w procesie zakupu.

W przypadku, gdy Klient dokonuje zmiany swoich danych osobowych, korzystając z formularzy dostępnych w Serwisie, wszelkie obowiązujące w tym czasie umowy zachowują dane zdefiniowane lub zaakceptowane przez Klienta przed dokonaniem zmiany.

Wszystkie zamówienia zależą od dostępności odpowiednich produktów w naszych magazynach. W przypadku trudności z dostawami lub gdy produkty nie są już dostępne w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Państwa o produktach zastępczych o równej lub wyższej jakości i wartości, które można zamówić. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zamawianie produktów zastępczych, a my już otrzymaliśmy płatność za zamówione produkty, zwrócimy w całości wszelkie wpłacone środki.

Replique.ro zastrzega sobie prawo do odmowy całkowitego lub częściowego przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, bez jakichkolwiek późniejszych zobowiązań jednej ze stron wobec drugiej lub bez możliwości dochodzenia przez którąkolwiek ze stron odszkodowania od drugiej, w następujących przypadkach:

1. Produkty nie są dostępne w magazynie;
2. Płatność nie została zakończona;
3. Dane podane przez Klienta w Serwisie są niekompletne lub nieprawidłowe;
4. Aktywność Klienta na Stronie może i/lub spowodować jakiekolwiek szkody dla Viorica Cosmetic i/lub jej partnerów;
5. Istnieje co najmniej jedno potwierdzone i nieodebrane zamówienie.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego produktu z tej Witryny w dowolnym momencie według własnego uznania i/lub do usunięcia lub modyfikacji wszelkich materiałów lub informacji na tej Witrynie. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zawsze realizować wszystkie złożone zamówienia, mogą wystąpić wyjątkowe okoliczności, które zmuszą nas do odmowy realizacji zamówienia po wysłaniu wiadomości z potwierdzeniem zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do uczynienia tego w dowolnym momencie i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Klienta ani osób trzecich za usunięcie jakiegokolwiek produktu z tej Witryny, usunięcie lub zmianę materiałów lub treści z tej Witryny lub za nieprzetworzenie zamówienia po wysłaniu wiadomości z potwierdzeniem zamówienia.

Replique.pl poinformuje Klienta o niedostępności zamówionego produktu, dając Klientowi możliwość przyjęcia lub odrzucenia częściowego zamówienia.

Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu +40728 849 018 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub pisząc na adres hello@replique.ro.

Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku będą realizowane w ciągu 24 godzin od ich otrzymania, a zamówienia złożone w soboty i niedziele będą realizowane w każdy poniedziałek. W przypadku zmiany tych danych, nowe warunki zostaną ogłoszone zarówno w Serwisie, jak i w komunikacji elektronicznej.

2. ZAWARCIE UMOWY

Informacje zawarte w Regulaminie oraz dane przedstawione w niniejszym Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży, lecz zaproszenie do składania ofert. Umowa między Klientem a Replique.pl, dotycząca dowolnego produktu, nie będzie zawarta, dopóki Twoje zamówienie nie zostanie wyraźnie zaakceptowane przez nas. W przypadku, gdy oferta nie zostanie zaakceptowana, a środki zostały już pobrane z Twojego konta, zostaną one zwrócone w całości.

Umowa zakupu produktu („Umowa”) zostaje oficjalnie zawarta w chwili przesłania Potwierdzenia Wysyłki.

3. CENA PRODUKTÓW

Cena każdego produktu będzie zgodna z ceną podaną na naszej stronie internetowej, chyba że wystąpi oczywisty błąd. Mimo staranności w prezentowaniu poprawnych cen, mogą zdarzyć się błędy. W przypadku wykrycia błędu cenowego w Twoim zamówieniu, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy, dając możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia z poprawną ceną lub anulowania go. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować z przyczyn niezależnych od nas, zamówienie zostanie anulowane, a jeśli już uiściłeś opłatę za produkt(y), zwrócimy Ci pełną kwotę.

Nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży produktu po błędnie niższej cenie, nawet jeśli otrzymałeś Potwierdzenie Wysyłki, jeżeli błąd jest oczywisty i mógł zostać przez Ciebie zidentyfikowany jako taki.

Podane ceny na stronie zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów dostawy, które zostaną doliczone do ceny.

Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, jednak (za wyjątkiem opisanych przypadków) zmiany nie wpłyną na zamówienia, dla których zostało już wysłane Potwierdzenie zamówienia.

W sklepie internetowym oferujemy różne rodzaje rabatów. Każdy kod rabatowy może być wykorzystany tylko raz, chyba że jest inaczej zaznaczone. Promocji i rabatów nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych Viorica Cosmetic.

4. DOSTAWA PRODUKTÓW

Z zastrzeżeniem postanowień art. 5 dotyczących dostępności produktów, dokładamy wszelkich starań, aby zamówione produkty wymienione w Potwierdzeniu Zamówienia zostały dostarczone w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Wysyłki lub, jeśli przewidywany termin dostawy nie został określony, w szacowanym czasie wybranym przy zamawianiu, ale nie później niż 7 dni kalendarzowych od daty Potwierdzenia Wysyłki.

Opóźnienia mogą wynikać z sytuacji nieprzewidzianych lub problemów w rejonie dostawy.

W przypadku niemożności dotrzymania terminu dostawy z przyczyn obiektywnych, powiadomimy Cię o tej sytuacji, dając możliwość utrzymania zamówienia z nowym terminem dostawy lub anulowania zamówienia z pełnym zwrotem.

Dostawa jest uznawana za zrealizowaną, gdy Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia fizycznie odbierze produkty, co zostanie potwierdzone podpisem na potwierdzeniu dostawy.

Jeśli produkt nie dotrze w przewidzianym czasie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +40728 849 018 lub adresem e-mail: hello@replique.pl.

W przypadku dostawy kurierem, w przypadku nieobecności Klienta, kurier skontaktuje się w celu ponownej próby dostarczenia. W przypadku niepowodzenia, Klient ponosi koszty ponownej dostawy, niezależnie od wartości zamówionych produktów. Adres dostawy zostanie potwierdzony telefonicznie lub mailowo.

Jeżeli przesyłka wydaje się uszkodzona, zalecamy odmowę odbioru i poinformowanie nas o tym na adres: hello@replique.pl.

Po otwarciu paczki, jeśli znajdziesz uszkodzone produkty lub stwierdzisz niezgodność z zamówieniem, skontaktuj się w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki na adres e-mail hello@replique.pl i dołącz zdjęcia produktów lub opakowania.

Replique.ro nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu wynikające z obsługi lub transportu przez kuriera.

W przypadku niemożności dotrzymania terminów dostawy i/lub zamówienia, Viorica Cosmetic poinformuje Klienta o tych kwestiach oraz o przewidywanym terminie dostawy. Żadna ze stron nie będzie mogła dochodzić odszkodowania od drugiej strony, niezależnie od sytuacji, która spowodowała opóźnienie.

Sposób dostawy: Kurier

Kurier podejmie próbę dostawy pod wskazanym adresem. W przypadku niepowodzenia przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Replique.pl, a zamówienie zostanie anulowane. Koszty ponownej dostawy ponosi Klient, niezależnie od wartości zamówionych produktów.

Zamówienia otrzymane w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) oraz święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.

Koszt dostawy przy zamówieniach poniżej 140 zł wynosi 18 zł, przy zamówieniach powyżej 140 lei dostawa jest bezpłatna.

Uwaga, przy odbiorze opakowanie produktu musi zostać sprawdzone przez kupującego pod kątem zawartości i uszkodzeń zewnętrznych. Podpisanie paragonu i przekazanie go kurierowi jest równoznaczne z otrzymaniem produktu przez klienta i jego akceptacją, że produkty dotarły w dobrym stanie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowej lub jakościowej towaru z wymaganiami złożonego zamówienia, normatywnymi dokumentami normalizacyjnymi, z danymi podanymi na etykiecie lub w dokumentach towarzyszących, kupujący może zażądać wstrzymania odbioru towaru, kontaktując się pod numerem telefonu +40728 849 018, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@replique.pl.

5. PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY

Po wybraniu przez Klienta wszystkich produktów, które chce zakupić, a następnie dodaniu ich do koszyka, proces płatności rozpoczyna się poprzez przejście przez etapy realizacji zamówienia. Klient musi postępować zgodnie z krokami procesu zakupowego, wypełniając i weryfikując wymagane informacje na każdym etapie. W sekcji „Moje konto”, dostępnej dla zarejestrowanych członków, Klient może sprawdzić historię swoich zamówień.

Dostępne metody płatności to: zwrot przez kuriera i płatność online.

Płatność online kartą odbywa się w pełni bezpiecznie, bez pobierania prowizji. Dane karty są przetwarzane przez procesor płatności Stripe. Wymagane do transakcji dane karty obejmują kod karty (wszystkie cyfry z czterech grup na awersie karty, bez spacji), datę ważności oraz trzy ostatnie cyfry na odwrocie karty. Replique.ro nie przechowuje żadnych danych związanych z kartą Klienta.

Płatność jest bezpieczna dzięki szyfrowaniu SSL na wszystkich stronach internetowych, na których dokonywane są płatności. Proces ten zabezpiecza prywatność danych osobowych Klienta.

Karty kredytowe podlegają kontroli walidacji i autoryzacji przez instytucję wydającą. Jeśli nie otrzymamy niezbędnego upoważnienia, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówionych produktów lub, w zależności od przypadku, za ich brak w dostawie i nie będziemy już mogli zawrzeć z Państwem żadnej Umowy.

Bezpieczna warstwa gniazda (SSL)

Witryna ro.viorica.eu stosuje szyfrowanie SSL na wszystkich stronach internetowych, na których dokonywane są płatności. Aby dokonać zakupów za pośrednictwem tych usług, musisz korzystać z przeglądarki obsługującej protokół SSL, takiej jak Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub innych kompatybilnych, abyśmy mogli chronić prywatność Twoich danych osobowych.

Bezpieczne 3D

3D-Secure, system zwalczania oszustw opracowany przez firmy Visa i Mastercard, jest również wykorzystywany, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji internetowych. Rejestracja karty w 3D Secure umożliwia dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie.
Proces uwierzytelniania nie wymaga instalacji na komputerze żadnej specjalnej aplikacji ani nie utrudnia przeglądania Internetu.

Proces uwierzytelniania nie wymaga instalacji na komputerze żadnej specjalnej aplikacji ani nie utrudnia przeglądania Internetu.