Polityka prywatności PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.replique.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Viorica Cosmetic Sp. z o.o. z siedzibą w Bukareszt,  ul. Timisoara 26, Plaza Offices, biuro 112.

Dane osobowe zbierane przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO.

Viorica Cosmetic Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w kwestii poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

  1.Viorica Cosmetic Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

 • adres e-mail;
 • dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • kraj (państwo);
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie na zasadach opisanych w §6.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane

 • adres e-mail;
 •  dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • kraj (państwo);
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 • firmę Przedsiębiorcy;
 • numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do Viorica Cosmetic Sp. z o.o. jest dobrowolne, jednakże w przypadku zawierania umów sprzedaży lub świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, istnieje konieczność podania określonych danych w formularzach. W procesie rejestracji, niepodanie wymaganych informacji uniemożliwi dokonanie rejestracji i założenie Konta Klienta. Natomiast w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta, niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia przez Klienta.

 

2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Viorica Cosmetic Sp. z o.o. przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Viorica Cosmetic Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • Podmioty przetwarzające. Viorica Cosmetic Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Viorica Cosmetic Sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 •  Administratorzy. Viorica Cosmetic Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi bankowe oraz dotyczące płatności elektronicznych.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Viorica Cosmetic Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 • firmie kurierskiej;
 • firmie Express Colet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Viorica Cosmetic Sp. z o.o. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

W przypadku skierowania żądania Viorica Cosmetic Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. Mechanizm cookies, adres IP

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin w Sklepie Internetowym.

Viorica Cosmetic Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Viorica Cosmetic Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

 • uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Viorica Cosmetic Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Viorica Cosmetic Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Viorica Cosmetic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo cofnąć każdą zgodę udzieloną Viorica Cosmetic Sp. z o.o.

b) Cofnięcie zgody jest skuteczne od momentu jego dokonania.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji dla Klienta, lecz może wpłynąć na niemożność korzystania z niektórych usług lub funkcji, które Viorica Cosmetic Sp. z o.o. może świadczyć jedynie na podstawie udzielonej zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Viorica Cosmetic Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Viorica Cosmetic Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 • Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych (w formie wiadomości e-mail) dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się uzasadniony, a Viorica Cosmetic Sp. z o.o. nie będzie miało innej legalnej podstawy do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte w zakresie, w którym Klient zgłosił sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 • Klient ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych w przypadkach, gdy:

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane.
Klient wycofał zgodę, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie tej zgody.
Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych.
Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa Państwa członkowskiego, któremu Viorica Cosmetic Sp. z o.o. podlega.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Viorica Cosmetic Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Viorica Cosmetic Sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Viorica Cosmetic Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 • a)Klient ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie jest związane z przetwarzaniem objętym żądaniem. Viorica Cosmetic Sp. z o.o. nie będzie także wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, do czasu rozpatrzenia żądania.
 • b) Klient ma prawo żądać ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  Kiedy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Viorica Cosmetic Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności danych, nie dłużej jednak niż przez 7 dni.
  Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych, Klient żąda ograniczenia ich wykorzystania.
  Gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które Administrator realizuje, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 • Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli tak, to ma prawo:

  Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta lub kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi zgodnie z RODO, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 • Klient ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez Administratora do takiego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator przekaże dane osobowe Klienta w formie pliku w formacie csv, powszechnie używanego do odczytu maszynowego i umożliwiającego przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z powyższych praw, Viorica Cosmetic Sp. z o.o. zrealizuje żądanie lub odmówi jego spełnienia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Jeśli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę żądań, Viorica Cosmetic Sp. z o.o. nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu miesiąca, zrealizuje je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz przyczynach przedłużenia w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

Klient może zgłaszać Administratorowi skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klientowi przysługuje także prawo żądania od Viorica Cosmetic Sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przewidzianych przez RODO.

5. Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych do oceny niektórych aspektów zachowań osoby fizycznej. W szczególności obejmuje to analizę lub prognozowanie aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się tej osoby.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Jednakże, tego rodzaju przetwarzanie nie będzie wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych ani istotnie nie wpływać na ich sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Viorica Cosmetic Sp. z o.o. obejmuje przetwarzanie danych Klientów zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i ręczny, mające na celu ocenę niektórych informacji dotyczących Klienta, zwłaszcza analizę lub prognozę jego osobistych preferencji i zainteresowań.
W celu dostarczania Klientowi komunikatów marketingowych za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, Viorica Cosmetic Sp. z o.o. korzysta z mechanizmów cookies, zbierając informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych cookies są dostępne w §3. Podstawa prawna tego działania to prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostosowywaniu komunikatów marketingowych do preferencji i zainteresowań Klienta.

6. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

Viorica Cosmetic Sp. z o.o. gwarantuje Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Firma używa certyfikatu SSL dostarczanego przez jedną z wiodących światowych firm specjalizujących się w dziedzinie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez Internet.

W przypadku utraty hasła przez Klienta posiadającego konto w Sklepie Internetowym, istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła. Viorica Cosmetic Sp. z o.o. nie wysyła przypomnień hasła, ponieważ hasło przechowywane jest w bazie danych w formie zaszyfrowanej, co uniemożliwia jego odczytanie. Aby wygenerować nowe hasło, Klient powinien podać swój adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło” znajdującym się przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

Viorica Cosmetic Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, zwłaszcza hasła dostępowego do konta Klienta.

7. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Viorica Cosmetic Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@replique.ro 

Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2023 r.